Thursday, March 12, 2009

Aku Kehilangan Idea !

Gara.gara seko kucem bewana kelabu lalu.lalang di halaman umoh aku.



Bulu nya sangat aa lebat dan tebal
Kucem cape tuh ah.



Aku tepana sebenta ..



**Meaw kelabu, yu aa so kiut. Ken i kitnep yu ?

No comments: