Tuesday, October 13, 2009

No title.

Nasib hidup dan pilihan, lain untuk setiap insan. Melayarkan perjalanan dalam maya kesamaran. - Nur Kasih by Yasin.

No comments: